Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Ο Δήμος μας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας», στην οποία κατά την ίδρυσή της, συμμετείχαν  περίπου 40 Δήμοι.

   Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. έχει ως αποκλειστικό του σκοπό τηνΠρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής. Ιδρύθηκε το 2005 και Σήμερα αριθμεί 140 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. . Διοικείται από 11μελές ΔΣ, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου. Σημαντική αναγνώριση για την πολυετή προσφορά του αποτελεί η πιστοποίησή του, τον Ιούνιο 2010, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα Εθνικής εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα πρόπτυπα του Π.Ο.Υ.. 

   Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου σε θέματα Πρόληψης των Νοσημάτων και Προαγωγής της Υγείας από μέρους της Πολιτείας ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ενός Δικτύου, όπου εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα, συνδιαμορφώνουν τοπικές πολιτικές υγείας και συμμετέχουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες και προγράμματα . 
Στο πλαίσιο αυτό, το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε πανελλαδικό επίπεδο, διοργανώνοντας Επιστημονικές Ημερίδες, Συνέδρια και Εκστρατείες Ενημέρωσης καθώς και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, περιβαλλοντικά κλπ.